Prečo je mediácia dobré rozhodnutie?

V prípade, ak sa rozhodnete svoj spor alebo konflikt riešiť prostredníctvom mediácie, namiesto súdneho konania, ušetríte nielen svoj vzácny čas, ale aj peniaze. Ako bonus pre Vás bude zachovanie slušných a dobrých vzťahov s opačnou stranou mediácie....

služby

img

Mediácia rodinných sporov

Rieši rodinné spory, rozvodové a porozvodové vzťahy, finančné a majetkové vysporiadanie, výživné...

viac
img

Mediácia pracovných sporov

Spory vznikajúce v práci, medzi kolegami navzájom, medzi vedením firmy a zamestnancami...

viac
img

Mediácia občianskych a obchodných sporov

Spory vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedenie, susedské spory, obchodné spory...

viac

Blog

  • Slušný rozvod

    Vzťahy, partnerstvá, manželstvo, spoločné zdieľanie života patria medzi základné piliere, ktoré rieši...

  • Spotrebiteľské spory

    Spotrebiteľské spory. Každý z nás sa už určite stretol s týmto pojmom. V tej najjednoduchšej forme by sme...

Čo je mediácia

Mediácia Mediácia (z lat. mediare=byť uprostred) označuje spôsob pokojného riešenia konfliktov a sporov, ktorého cieľom je dohoda. V širšom zmysle slova je mediácia aktivita, v ktorej neutrálna tretia osoba, prostredník, mediátor, pomáha dvom, prípadne viacerým stranám v konflikte dospieť k dosiahnutiu súhlasu. Je to efektívna a alternatívna forma riešenia konfliktov mimosúdnou cestou.

img

kontaktujte nás

+421 (0) 944 369 517
regendova@mediatorsala.sk
Facebook

Mediátor Šaľa