Mediácia rodinných sporov

Rieši rodinné spory, rozvodové a porozvodové vzťahy, finančné a majetkové vysporiadanie, výživné…

Mediácia v oblasti rodinných sporov patrí k najrozšírenejším oblastiam mediácie. Pri spolunažívaní jednotlivých členov rodiny (manželia, deti, starí rodičia, súrodenci, ostatní príbuzní) vzniká mnoho konfliktov a sporov. Preto medzi najdôležitejšie ciele rodinnej mediácie patrí stabilizovanie pomerov v rodine, urovnanie sporov a zachovanie dobrých  (alebo aspoň uspokojivých) vzťahov medzi jej členmi.  Účastníkmi mediácie môžu byť jednotliví príslušníci rodiny, manželia, bývalí manželia, deti, …

Mediácia rodinných sporov sa zaoberá situáciami vznikajúcimi v rozvodovom, aj porozvodovom období, pričom nerieši samotný rozvod, ale vzťahy na čas po rozvode. Pomáha partnerom dohodnúť sa na finančnom a majetkovom vysporiadaní, upravuje vzťah medzi rodičmi a deťmi po rozvode. Konkrétne ide o úpravu práv a povinností rodičov voči maloletým deťom, kontakt s druhým rodičom po rozvode, zaoberá sa otázkami striedavej starostlivosti, taktiež rieši otázku výživného medzi rodičmi a deťmi, medzi deťmi a rodičmi, rovnako aj výživné medzi manželmi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!