Služby

Mediácia rodinných sporov

Rieši rodinné spory, rozvodové a porozvodové vzťahy, finančné a majetkové vysporiadanie, výživné… Mediácia v oblasti rodinných sporov patrí k najrozšírenejším oblastiam mediácie. Pri spolunažívaní jednotlivých členov rodiny (manželia, deti, starí rodičia, súrodenci, ostatní…

Zobraziť viac

Mediácia občianskych a obchodných sporov

Spory vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedenie, susedské spory, školské spory, taktiež spory vznikajúce pri obchodných kontraktoch a obchodných kooperáciách… Mediácia občianskych sporov zastrešuje široké spektrum najrôznejších sporov z bežného, ale aj obchodného…

Zobraziť viac

Mediácia pracovných sporov

Spory vznikajúce v pracovných kolektívoch, medzi kolegami navzájom, medzi vedením firmy a zamestnancami, manažmentom na rôznych úrovniach… Ľudia trávia približne polovicu dňa v robote, v pracovných kolektívoch kde je riziko vzniku sporu vysoké. Dá…

Zobraziť viac
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!