Blog

Slušný ROZVOD

Vzťahy, partnerstvá, manželstvo, spoločné zdieľanie života patria medzi základné piliere, ktoré rieši takmer každý jeden z nás. Partneri zvažujú všetky možnosti, výhody, nevýhody toho ktorého spolužitia. V dnešnej modernej dobe viacerí ľudia…

Zobraziť viac

Kamarátske pôžičky

Každý z nás sa určite dostal v živote do situácie, kedy súrne potreboval na niečo peniaze navyše mimo bežných výdavkov. Zväčša vtedy nastáva tá chvíľa, kedy sa rozhodneme peniaze si požičať. Niektorí…

Zobraziť viac

Rozhovor pre Galantsko-Šaliansky žurnál

„Ľudia budú mediátorov potrebovať čoraz viac, pretože mediácia je osobnejšia ako súdny proces, a hlavne, ušetrí v spore veľa peňazí“, hovorí certifikovaná mediátorka Mgr. Ildikó Veronika Regendová. Často počujeme termíny mediácia,…

Zobraziť viac

Susedské spolunažívanie

V predchádzajúcich článkoch sme si bližšie opísali, čo je to mediácia – MIMOSÚDNE riešenie sporov –  v akých prípadoch je vhodná, komu je určená, ako funguje, kde sa dá využiť a aké má…

Zobraziť viac

Spotrebiteľské spory

Spotrebiteľské spory. Každý z nás sa už určite stretol s týmto pojmom. V tej najjednoduchšej forme by sme to mohli opísať, kde na jednej strane vystupuje dodávateľ a na strane…

Zobraziť viac

Mediácia nie je meditácia

Mediácia. Alternatívne a zákonné riešenie sporov, konfliktov, problémov. Ešte stále veľa ľudí nevie, čo to vlastne mediácia je, aké princípy sa v mediácii uplatňujú a hlavne, aké výhody z nej…

Zobraziť viac

Prečo som sa rozhodla stať mediátorom

Ľudia sa ma zvyknú pýtať, prečo som sa rozhodla práve pre mediáciu (hlavne, ak je to u nás zatiaľ pomerne nová oblasť). Nuž, v skratke asi pre toto: Nikdy som nebola technický…

Zobraziť viac

Čo so spoločným majetkom, keď láska manželov skončí?

Rozvod. Slovo, ktoré v mnohých ľuďoch, čo ho zažili, vyvoláva smútok, sklamanie, hnev, frustráciu a hlavne delenie. Delenie detí, delenie vecí, delenie spomienok, delenie majetku. Uzavretím manželstva vzniká medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo…

Zobraziť viac
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!