Blog

Slušný ROZVOD

Vzťahy, partnerstvá, manželstvo, spoločné zdieľanie života patria medzi základné piliere, ktoré rieši takmer každý jeden z nás. Partneri zvažujú všetky možnosti, výhody, nevýhody toho ktorého spolužitia. V dnešnej modernej dobe viacerí ľudia…

Zobraziť viac

Kamarátske pôžičky

Každý z nás sa určite dostal v živote do situácie, kedy súrne potreboval na niečo peniaze navyše mimo bežných výdavkov. Zväčša vtedy nastáva tá chvíľa, kedy sa rozhodneme peniaze si požičať. Niektorí…

Zobraziť viac

Rozhovor pre Galantsko-Šaliansky žurnál

„Ľudia budú mediátorov potrebovať čoraz viac, pretože mediácia je osobnejšia ako súdny proces, a hlavne, ušetrí v spore veľa peňazí“, hovorí certifikovaná mediátorka Mgr. Ildikó Veronika Regendová. Často počujeme termíny mediácia,…

Zobraziť viac

Susedské spolunažívanie

V predchádzajúcich článkoch sme si bližšie opísali, čo je to mediácia – MIMOSÚDNE riešenie sporov –  v akých prípadoch je vhodná, komu je určená, ako funguje, kde sa dá využiť a aké má…

Zobraziť viac

Spotrebiteľské spory

Spotrebiteľské spory. Každý z nás sa už určite stretol s týmto pojmom. V tej najjednoduchšej forme by sme to mohli opísať, kde na jednej strane vystupuje dodávateľ a na strane…

Zobraziť viac

Mediácia nie je meditácia

Mediácia. Alternatívne a zákonné riešenie sporov, konfliktov, problémov. Ešte stále veľa ľudí nevie, čo to vlastne mediácia je, aké princípy sa v mediácii uplatňujú a hlavne, aké výhody z nej…

Zobraziť viac

Prečo som sa rozhodla stať mediátorom

Ľudia sa ma zvyknú pýtať, prečo som sa rozhodla práve pre mediáciu (hlavne, ak je to u nás zatiaľ pomerne nová oblasť). Nuž, v skratke asi pre toto: Nikdy som nebola technický…

Zobraziť viac

Čo so spoločným majetkom, keď láska manželov skončí?

Rozvod. Slovo, ktoré v mnohých ľuďoch, čo ho zažili, vyvoláva smútok, sklamanie, hnev, frustráciu a hlavne delenie. Delenie detí, delenie vecí, delenie spomienok, delenie majetku. Uzavretím manželstva vzniká medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo…

Zobraziť viac