Mediácia nie je meditácia

Mediácia. Alternatívne a zákonné riešenie sporov, konfliktov, problémov. Ešte stále veľa ľudí nevie, čo to vlastne mediácia je, aké princípy sa v mediácii uplatňujú a hlavne, aké výhody z nej môžu plynúť tým, čo uprednostnia mediáciu pred konvenčnými metódami riešenia konfliktov.
Niektorí si ju dokonca mýlia s meditáciou. Mediácia však nie je žiadne rozjímanie, hoci v konečnom dôsledku môže mať veľa spoločného s vnútorným pokojom. Jej počiatky siahajú až do dávnej minulosti, kedy ju ľudia využívali pri rôznych sporoch v rodine alebo komunite. Postupne sa vyvíjala a formovala, až sa pred pár desaťročiami stala viac menej v podobe ako ju poznáme dnes zákonnou alternatívou oproti súdnemu systému.

Spory a konflikty existujú, odkedy sú ľudia ľuďmi. Patria k našej náture, sú súčasťou súčasť našej existencie. Osobne nepoznám človeka, ktorý by vo svojom živote neriešil žiaden spor alebo konflikt. Niekedy stačí naozaj málo a spor, či konflikt je na svete skôr, ako si dokážeme uvedomiť. Občas dokážeme spory riešiť s protistranou sami, občas sa spor rozplynie do stratena, v iných prípadoch urobíme „pre pokoj v rodine“ veľké ústupky. Ale sú prípady, kedy si jednoducho nedokážeme so sporom poradiť a vtedy sa obraciame na súd, aby za nás rozhodol.

Myslím si, že väčšina z nás, či už z vlastnej skúsenosti alebo sprostredkovane, poznáme najmä nedostatky slovenského súdneho systému. Súdne procesy bývajú neúmerne zdĺhavé, riešenie banálnych záležitostí sa môže natiahnuť na niekoľko mesiacov, v horších prípadoch aj na niekoľko rokov. Náš súdny systém je náročný na čas, na nervy, na financie, napriek tomu však nezaručí spokojnosť.

Na súdoch končí čoraz viac prípadov, ktoré by sa dali riešiť jednoduchšie. Súdny systém je preťažený a priemerná doba jedného súdneho sporu je približne 14­15 mesiacov.

Ako som spomínala vyššie, alternatívou voči klasickému riešeniu sporov prostredníctvom súdneho systému je mediácia. Mediácia má aj v tradične konzervatívnej slovenskej spoločnosti silný potenciál a perspektívu. Som presvedčená, že prostredníctvom mediácie budem mať šancu pomôcť ľuďom vyriešiť problémy, s ktorými si sami nevedia rady a ktoré im spôsobujú im v živote stres a trápenie.Bližšie informácie o tom, na akých princípoch je mediácia založená, ako funguje v praxi a aké výhody môže poskytnúť bežným ľuďom či právnickým osobám, nájdete v mojich budúcich blogoch.

Mediátor Šaľa