Prečo som sa rozhodla stať mediátorom

Ľudia sa ma zvyknú pýtať, prečo som sa rozhodla práve pre mediáciu (hlavne, ak je to u nás zatiaľ pomerne nová oblasť).

Nuž, v skratke asi pre toto:

Nikdy som nebola technický typ, s matematikou a fyzikou som sa nikdy nejako zvlášť nekamarátila. Vždy som inklinovala skôr k „humánnejším“ smerom. Považujem sa za človeka s rozvinutým sociálnym cítením (nie, nie takým ako politické strany), vysokou mierou empatie a snahou pomáhať. Takže pri výbere vysokej školy som mala jasnú voľbu. Po jej úspešnom skončení som zvažovala „a čo teraz“? Voľba padla jednoznačne na Mediáciu. Princíp mediácie, všetky jej výhody, systém fungovania,  jednoduchosť, spôsob a jej využitie v praxi a všetky možnosti, ktoré ponúka, sa mi zdali ako ten správny smer. Je to pre mňa blízka oblasť, mediáciu považujem za veľmi perspektívnu voľbu, ktorú ľudia budú čoraz častejšie vyhľadávať pri riešení sporov. Budem rada, ak im pri riešení ich konfliktov ako mediátor budem môcť efektívne pomôcť nájsť vhodné riešenie a svojou troškou zároveň prispieť k portfóliu služieb v našom regióne.

Mediátor Šaľa