Susedské spolunažívanie

V predchádzajúcich článkoch sme si bližšie opísali, čo je to mediácia – MIMOSÚDNE riešenie sporov –  v akých prípadoch je vhodná, komu je určená, ako funguje, kde sa dá využiť a aké má výhody. Opísali sme si riešenie sporov prostredníctvom mediácie pri vyporiadaní majetku po rozvode, resp. pri spoluvlastníctve, taktiež sme sa už venovali riešeniu spotrebiteľských sporov (nebankovky, leasingovky, banky,…).  Teraz si môžeme opísať riešenie SUSEDSKÝCH sporov prostredníctvom mediácie.

Takmer všetci bývame v nejakom spoločenstve – či už je to v paneláku v byte alebo v rodinnom dome, niektorí bývajú na dedine, iní v meste. Ale všetci máme spoločné jedno – SUSEDOV a s tým súvisiace susedské spolunažívanie. Niekedy je susedské spolunažívanie bez problémov, ukážkové, vzťahy kamarátske. To je ideálny stav.
Ale niekedy, obzvlášť v mestách v tzv. „činžiakoch/panelákoch“, kde sa stretá viacero susedov na malom priestore, je spolunažívanie náročnejšie a vzniká priestor na zrod susedských sporov. Niekedy je to hlučný sused, niekedy je to rušenie ostatných susedov dymom, hlukom, pachmi, niekedy sú to tieniace stromy, inokedy zasa poľnohospodárske zvieratá, niekedy je to neprispôsobivý sused alebo sused, ktorý si myslí, že vo svojom byte/dome si môže robiť čo chce bez ohľadu na ostatných. Veľa ľudí žije v domnienke, že pre pokoj susedov stačí dodržiavať tzv. nočný pokoj a ostatné veci sú povolené. Ale ako hovorí aj zákon, suseda nemôžete, resp. nemali by ste obťažovať ani nevhodnými úpravami pozemku alebo stavby, taktiež nad mieru primeranú pomerom by ste susedov nemali obťažovať ani hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami, ak chováte zvieratá, tie by nemali vnikať na susedov pozemok, …
Možností na vznik susedského sporu je naozaj veľa. Pokiaľ je už situácia pre jedného suseda neúnosná, väčšinou sa snaží „dohovoriť“ druhému susedovi, ktorý obťažuje. Susedia sa môžu pokúsiť spor vyriešiť svojpomocne po vlastnej línii. Keď dohovor nepomáha a problém pretrváva, „obťažovaný“ sused hľadá ďalšie možnosti, ako susedský spor riešiť. Občas ľuďom napadne – budem sa so susedom súdiť!
ALE! „Riešenie“ susedského sporu súdnou cestou podľa môjho názoru nie je vôbec ideálne. Okrem toho, že vás to bude stáť veľmi veľa času, energie a financií, súdny proces vaše susedské vzťahy ešte viac naštrbí a zhorší.
S riešením susedských sporov sa môžete obrátiť na MEDIÁTORA a pokúsiť sa spor vyriešiť prostredníctvom MEDIÁCIE.

V rámci mojej práce som riešila viacero susedských sporov.  Najčastejším problémom zvykne byť, že susedia sú už vo fáze, že sa nedokážu navzájom počúvať a nie sú schopní (ochotní) upustiť od svojich požiadaviek. Pri riešení susedských sporov je dôležité vypočuť si obe strany, keďže každý má svoj pohľad ako na ten konkrétny problém nahliada. Niekedy sa susedský spor ťahá viacero rokov, inokedy je to len niečo krátkodobé a dočasné.
Vychádzajúc z mojej praxe, susedské spory sú jedny z náročnejších typov sporov. Každá strana je presvedčená o svojej pravde a je veľmi ťažké pochopiť, „čo tomu druhému vadí“. Väčšinou je medzi susedmi veľká názorová prekážka a nie je vôľa alebo ochota počúvať argumenty/dôvody druhej strany. Napriek snahe sa ale nie vždy dá dospieť k prijateľnému konsenzu riešenia a môže dôjsť aj k nedohode susedov. Ideálne je, keď jedna strana dokáže nahliadať na problém/spor očami toho druhého a susedia dokážu nájsť vhodné riešenie. Vo viacerých prípadoch je postačujúca intervencia tretej, nezaujatej osoby, akou mediátor je. Vďaka tomu sa môže niekoľkoročný susedský spor vyriešiť jednoducho, rýchlo a efektívne.

Ako príklad uvediem susedský spor z praxe:
Oslovila ma jedna pani, ktorá si nevedela poradiť so 4-ročným susedským sporom. Za hlavný problém označila susedove tieniace stromy, pretŕčajúce konáre do jej záhrady, opadávanie listov a plodín do jej záhrady, tienenie na jej plodiny, … Uvedený problém sa snažila viackrát riešiť priamo so svojimi susedmi, neúspešne. Zašla za starostom, aby jej pomohol. Neúspešne. Kontaktovala Okresný úrad. Neúspešne. Ani po viacerých pokusoch sa nič nezmenilo a nikto jej nevedel pomôcť. Nakoniec sa obrátila na mňa ako na mediátora. Po dohode som spracovala list pre jej susedov a zaslala im ho. Po prevzatí zásielky ma jej susedia kontaktovali a dotazovali sa, o čo sa jedná. Počas dosť dlhého a informatívneho rozhovoru som im vysvetlila situáciu, vysvetlila som im, čo vadí ich susedke, aké má problémy a starosti s ich stromami a informovala ich s jej žiadosťou. Keď som im volala po 3 dňoch, aby sme upresnili ďalší termín stretnutia, bolo mi oznámené, že sa so susedkou už dohodli a vec doriešili sami (odpílenie konárov, odstránenie prevísajúcich častí, preriedenie stromov).
Krásny príklad, ako môže mediátor pomôcť. Susedský spor doriešil v rámci predmediačného procesu, a vďaka MEDIÁTOROVEJ intervencii sa 4-ročný spor dokázal doriešiť v priebehu pár dní.

Spolunažívanie susedov v panelákovom byte v jednom vchode by malo byť tolerantnejšie s ohľadom na väčší počet ostatných susedov okolo. Taktiež susedské spolunažívanie susedov v rodinných domoch si vyžaduje ohľaduplnosť voči ostatným susedom.  Pre dobré susedské vzťahy a bezproblémové spolunažívanie  je dôležitá tolerancia voči okoliu.
AK máte spor so susedom a máte pocit, že sa situácia nemení, skúste osloviť MEDIÁTORA.  Mediátor môže byť nápomocný tak v predmediačnej fáze, ako aj počas celého mediačného procesu.

Mediátor Šaľa